2022 under planering

Ett mjukare Malmö vill bidra till, och lära ut, hur vi kan stötta våra barn att navigera i en digital värld, må bra och stärka sin självkänsla. I en tid när internet och sociala medier inte längre handlar om teknik och där många unga känner sig förvirrade och mår dåligt. Genom att också fokusera på de som dagligen träffar barnen är förhoppningen att dialogen ska fortsätta hemma vid köksborden och i klassrummen.

Tillsammans med barnen. För ett mjukare Malmö. Vid ett årligt återkommande evenemang kommer alla Malmös elever i åk 5, både inom kommunala och fristående skolor, deras pedagoger och vårdnadshavare möta aktuella profiler och aktörer inom temat. Evenemanget kommer lyfta tankar om hur vi kan stötta varandra på nätet och göra klimatet där lite mjukare, men även vårt vardagliga bemötande när vi möts fysiskt. Första gången evenemanget genomförs blir den 22 april 2021.

Bakgrund
Barn och unga som växer upp idag har inte upplevt en värld utan Internet. Det de möter på nätet är därför också en realitet utanför. Ett mjukare Malmö är ett samarbete mellan Sydsvenskan och grundskoleförvaltningen i Malmö som syftar till att öppna upp dialogen mellan unga och vuxna kring vad som händer på nätet i de forum där de vuxna sällan rör sig.

Den ökade digitaliseringen på alla nivåer i samhället skapar väldigt många nya möjligheter. Men det skapar också svårigheter för dem som saknar goda förutsättningar att navigera i det ständiga informationsflödet. Barn och unga som växer upp idag har inte upplevt en värld utan Internet. Kränkningar som tidigare skedde ansikte mot ansikte sker nu också på nätet och följer dig därför hela tiden. Det ställer stora krav på oss som vuxna, att vi ger barn och unga goda förutsättningar för att förstå konsekvenserna av sitt handlande samt ger dem verktyg för att kunna bli kompetenta medieanvändare i ett digitalt samhälle.

Evenemanget 2021
Vid ett årligt återkommande evenemang kommer alla Malmös elever i åk 5, både inom kommunala och fristående skolor, skolpersonal i deras närhet och vårdnadshavare möta aktuella profiler och aktörer inom temat. Även grundsärskolans elever berörs men där kan pedagogerna själva ta ställning till vilken elevgrupp som temat passar för.
Evenemanget kommer lyfta tankar om hur vi kan stötta varandra på nätet och göra klimatet där lite mjukare, men även vårt vardagliga bemötande när vi möts fysiskt.

Första gången evenemanget genomförs blir den 22 april 2021 och kommer då genomföras i digital form. För att kunna ta del av evenemanget krävs en länk. Denna får du tillgång till om du anmäler dig.

Hålltider för evenemangsdagen:

Länkar för anmälan:
Kommunala skolor i Malmö
Fristående skolor i Malmö
Vårdnadshavare till elever i åk 5 i Malmö (ej bindande)Vid årets Ett mjukare Malmö får ni träffa tre inspirerande, kunniga och härliga personer - som alla vill att unga ska må bra och ha kunskap att navigera i vår digitala värld.


Maria Dufva

Maria Dufva
Kriminolog och författare som skrivit flera böcker om barns och ungas liv på nätet. Marias mantra är: "Att genom folkbildning rädda så många barn det går från alla typer av övergrepp, trakasserier, mobbning, hot och hat"

Micke Gunnarsson

Micke Gunnarsson
En av landets mest flitigt anlitade föreläsare och varvar gapskratt med allvar. Han har lång erfarenhet av skolans värld, digitalisering och en stor passion för barn och unga.

Maria Dufva

Hampus Nessvold
Hampus har gjort sig känd i både radio och TV och nu senast med den rikstäckande turné med enmansföreställningen "Ta det som en man" i regi av Mia Skäringer. Hampus blandar allvar med gränslös humor och talar om machokulturen, ifrågasätter könsnormer och om vikten av att låta pojkar växa upp till mjuka män samt sina egna erfarenheter av sociala medier och vad som sker där.

Pedagogiskt stödmaterial
På den öppna, didaktiska resursen MALMÖ DELAR finns teman, områden och moment som beskriver hur du som pedagog kan arbeta med dina elever för ge dem verktyg för en tryggare tillvaro på nätet så att de kan må bra i vår digitala värld. Genom arbetet och de samtal som uppstår i klassrummet eleverna emellan, men också mellan dem och dig som pedagog, hoppas vi eleverna stöttas till en god självkänsla i relationer till andra, både på nätet och utanför, men även att dialogen öppnas upp mellan de unga och de vuxna i deras närhet om hur klimatet är på nätet och vad som sker där.

lajka.prinsparetsstiftelse.se
BRIS.se
polisen.se/delbart
internetstiftelsen.se
statensmedierad.se

Kontakt:

Vill du vara en del av Ett mjukare Malmö? Hör av dig till oss så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns. Tillsammans skapar vi ett mjukare Malmö - för barnen skull.

johanna.leander@sydsvenskan.se